Våre eiendomsadvokater har bred erfaring med bistand i tvister knyttet til hus, hytte, leiligheter og annen fast eiendom.

Vanlige problemstillinger er:

  • Krav mot selger, megler eller eierskifteforsikringsselskap i tvister om kjøp og salg av eiendom
  • Reklamasjon og erstatning på grunn av feil og mangler ved eiendommen
  • Prisavslag grunnet feil og mangler ved bolig og fritidseiendom
  • Erstatning grunnet skjulte feil og mangler ved fast eiendom
  • Heving av kjøp av eiendom
Våre advokater har omfattende erfaring med alle eiendomsrettslige problemstillinger.
Vi har bistått eiendomsbesittere siden 1862.  I løpet av disse 150 år har vårt advokatfirma ført en rekke sentrale saker for Høyesterett.
Dagens DALAN Advokatfirma er når over 20 dyktige advokater, hvorav flere med møterett for Høyesterett. Vi er at av landets mest erfarne og kunnskapsrike fagmiljøer innen eiendomsrett.