Drenering
Drenering er viktig for å unngå kostbare fuktskader på bygg. Mangler ved drenering skaper derfor ikke sjelden konflikter  ved kjøp og salg av bolig.

 

En fungerende løsning for fuktsikring av en bolig, spesielt av kjeller og øvrige bygningsdeler under bakken, er viktig for å unngå fukt- og råteskader. Dreneringen er en viktig del av denne fuktsikringsløsningen. Drenering består i korthet av drenerende masser (f.eks. grov grus eller singel) som er fylt inn mot veggen, dreneringsplater, samt dreneringsledninger. Ved regnvær føres vannet gjennom de drenerende massene og til dreneringsrøret, og videre vekk fra grunnmuren.

Ofte fungerer ikke dreneringen som den skal, enten fordi den er lagt feil eller fordi funksjonen er svekket på grunn av alder. Er det mindre enn fem år siden boligen ble solgt, kan det i den forbindelse oppstå spørsmål om det er den nåværende eieren som skal bekoste utbedringen, eller om dette kan være noe som selger eller selgers eierskifteforsikringsselskap vil være ansvarlig for.

Er boligen solgt “as is” vil selgers ansvar være begrenset til forhold som medfører at boligen er i vesentlig dårligere stand enn det som kunne forventes på avtaletidspunktet, følger av at selger har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger som må antas å ha virket inn på kjøpet. I denne vurderingen vil det ha stor betydning hvor mye det vil koste å utbedre manglene ved dreneringen, samt hvilken informasjon som er gitt om dreneringen i salgsdokumentasjonen. Blant sakkyndige er det stor uenighet om forventet levetid for en drenering. Rettspraksis tyder på at det må forventes at et drenering bør vare minst 30 år. Er dreneringen yngre enn dette, er dette et moment som taler for at det kan foreligge en kjøpsrettslig mangel som gir grunnlag for prisavslag. Et annet moment er størrelsen på utbedringskostnadene, herunder hvilke følgeskader svikten ved dreneringen har medført. Ofte vil kostnader til å utbedre fukt- råte- og soppskader som følge av dreneringssvikten, være like omfattende som kostnader til utbedring av selve dreneringen.