bustadoppføringslovaEiendom kjøpt etter bustadoppføringslova er tema på klikk.no. Advokat Eivind Arntsen i DALAN er intervjuet av nettstedet, og forklarer hva man må passe på, og hvilke feller man må unngå ved kjøp av eiendom under oppføring med kontrakt etter bustadoppføringslova.

 

 

 

Bustadoppføringslova – muligheter og feller

 

– Bustadoppføringslova har en rekke bestemmelser som skal bidra til å sikre forbrukerens rettigheter ved kjøp av ny bolig, forklarer Arntsen til Klikk.no.

I artikklen gjennomgås de viktigste rettighetene man har med tanke på forsinkelse og mangler ved kjøp av bolig under oppføring. Advokat Arntsen advarer samtidig om at det er flere ting du som forbruker må passe på.


– Spesielt at avtalen er tilstrekkelig klar, og at man paser på å reklamere i tide hvis man oppdager mangler ved eiendommen.Ikke gå i disse nybygg-fellene:

Advokat Arntsen gir følgende eksempler på vanlige feller ved kjøp av eiendom etter bustadoppføringslova.

  1. En typisk feil er å ikke bruke god nok tid på å gjennomgå bustadoppføirngsavtalen, slik at man får med alle detaljspesifikasjoner. Husk at man har mulighet til å gjøre en del tilpasninger og tilvalg. Disse bør avtales skriftlig på forhånd – både med tanke på hvilke endringer eller oppgraderinger som skal gjøres, og ikke minst hvilken kostnad dette vil medføre for kjøper.
  2. Overtagelsesdatoen er svært viktig for de aller fleste, og denne bør angis så spesifikt som mulig – helst med en fastsatt dato i kjøpekontrakten. Etter bustadoppføringslova har man krav på dagbøter ved forsinkelse, og da vil den klart avtalt dato være en stor fordel med tanke på å fastslå når dagbøtene begynner å løpe. Advokat Arntsen påpeker at Høyesterett tidligere har tolkt bustadoppføringslova slik at uttrykk som «tar sikte på ferdigstillelse» ikke er en klar nok angivelse til at det kan sies å foreligge forsinkelse etter bustadoppføringsloven.
  3. Etter bustadoppføringslova § 12 skal utbygger stille særskilt garanti for oppfylling av avtalen. Denne garantien kan vise seg å bli svært viktig for forbrukeren, og man bør derfor pase på å få skikkelig og skriftlig dokumentasjon for at det foreligger garanti i henhold til loven. Garantien skal foreligge som et dokument fra banken, og dette bør behandles som et verdipapir.
  4. Vær grundig ved overtakelsen, og pass på å få notert alle feil som foreligger. Hvis det avdekkes mangler ved overtakelsen, må du holde tilbake så stort beløp at du er sikret å få eventuelle mangler utbedret.
  5. Hvis det viser seg å være mangler etter overtagelse, må du for all del ikke vente for lenge med å reklamere! Du bør definitivt reklamere fortløpende, når mangler oppdages. For sen reklamasjon er en klassisk tabbe både ved kjøp etter bustadoppføringslova og generelt ved andre former for reklamasjoner. Det løper en «relativ reklamasjonsfrist» ved boligmangler, noe mange ikke er klar over. Reklamasjonen må foretas «innen rimelig tid» etter den ble oppdaget, hvis ikke tapes retten til å reklamere.
bustadoppføringsloven-nybygg
Det er mange fordhold å passe på ved kjøp av bolig under oppføring

Fordeler ved kjøp av eiendom omfattet av bustadoppføringslova

Det er også mange fordeler ved kjøp av ny bolig. Teknisk sett vil kjøp av ny bolig til en viss grad kunne sammenlignes med kjøp av andre kapitalvarer, som for eksempel en ny bil.

– Du vil kunne nyte godt av de siste offentlige krav til tekniske og praktiske løsninger, miljøvennlighet, sikkerhet og lignende, og du slipper å bekymre deg for gammel «rust og råte», forteller advokat Arntsen til klikk.no.

– Videre vil du ved kjøp av ny bolig få en «garanti» i form av bankgarantien som entreprenøren skal stille i henhold til bustadoppføringslova § 12. Se også en grundig beskrivelse av reglene om garanti etter bustadoppføringsloven på denne siden.

 


 

Advokat ved kjøp av nybygg etter bustadoppføringslova

adovkat bustadoppføring

Eiendomsadvokatene i DALAN Advokatfirma har omfattende erfaring med å håndtere saker vedrørende kjøp av eiendom etter bustadoppføringslova.

Vi har inngående kjennskap til forbrukerentrepriser etter bustadoppføringslova, og kan bistå på alle stadier ved kjøp av nybygg.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker advokathjelp fra en av advokatene i DALAN Advokatfirma.

Ring våre eiendomsadvokater på telefon 21 37 80 00, eller fyll ut skjema på denne siden.

 

Er du allerede i tvist om nybygg?

Hvis det har oppstått tvist i forbindelse med kjøp av nybygg, vil du sannsynligvis ha krav på å få dekket det vesentligste av utgifter til advokatbistand gjennom rettshjelpsforsikringen. Les mer om rettshjelpsforsikring på denne siden.