Kjøp og salg av eiendom

Når kan du som kjøper fremme krav mot selger for mangler ved eiendommen? Og når vil du som selger kunne avvise kravene fra kjøper?
Utgangspunktet er at kjøper overtar eindommen som den er (“as is”). Samtidig vil kjøper i mange tilfeller ha mulighet til å reklamere på boligkjøpet.

Typiske reklamasjonsårsaker er:

FuktskaderArealsvikt