Avhendingsloven

 
  • Avhendingsloven – en kort introduksjon

    Avhendingsloven – en kort introduksjon

    Avhendingsloven gjelder for frivillig kjøp, salg og bytte av fast eiendom, samt der fast eiendom gis som gave. Avhendingsloven regulerer partenes rettigheter og plikter, og gjelder både mellom næringsdrivende og forbrukere. Den gjelder ikke ved oppføring av ny bolig – dette reguleres av bustadoppføringslova.