Kjøp og salg av brukt bolig

 
 • Dekningssalg: Når kjøper ikke betaler for eiendommen

  Det kan være mange årsaker til at kjøper likevel ikke ønsker å overta en eiendom etter at bud er akseptert, og kanskje til og med etter at avtale er signert.   Hvilke regler gjelder for slike tilfeller? Har selger et erstatningskrav mot en boligkjøper som ikke betaler?

   
 • Mangler ved drenering

  Mangler ved drenering

  Drenering er viktig for å unngå kostbare fuktskader på bygg. Mangler ved drenering skaper derfor ikke sjelden konflikter  ved kjøp og salg av bolig.  

   
 •  
 • Fuktskader, råte og soppskader

  Fuktskader, råte og soppskader

  Fukt-, råte- og soppskader er blant de mest vanlige problemene i tvister mellom boligkjøper og bolig. Denne typen skader oppstår gjerne som følge av lekkasjer eller kondensproblematikk i bad og tak, eller i yttervegger, f.eks. som følge av sviktende drenering. Problemet begynner ofte med litt fukt, og hvis fuktigheten får utvikle seg over tid kan det utvikle seg store råte- og soppskader. Ofte må bygningsdeler som er angrepet av råte og sopp byttes ut, noe […]

   
 • Eiendomsmeglerens erstatningsansvar

  Eiendomsmeglerens erstatningsansvar

  Eiendomsmeglers erstatningsansvar er i dag ulovfestet. I forbindelse med at det kom en ny eiendomsmeglingslov i 2008 ble det vurdert om eiendomsmegleres erstatningsansvar skulle lovfestes, men den gjeldende rettstilstanden ble ikke endret på dette området. Meglerens ansvar overfor kjøper og selger er betinget av at han har utvist uaktsomhet, og det er tale om et strengt profesjonsansvar. Profesjonsansvaret gjelder både for eiendomsmegleren selv og for eventuelle andre ansatte i eiendomsmeglerfirmaet.

   
 •  
 
 
 

Kontakt oss

DALAN Advokatfirma DA

Tlf: 21 37 80 00

Du kan også sende en epost til

arntsen@dalan.no

Vårt kontor har adresse:
Fridtjof Nansens plass 6
0160 Oslo

 

Kontakt advokat

Trenger du advokatbistand? Ring oss i kontortiden på telefon 21378000, og du vil komme i kontakt med en eiendomsadvokat i dag!
 

DALAN Advokatfirma

Med 150 års erfaring innen eiendomsrett, er DALAN advokatfirma i Oslo et av landets tyngste fagmiljøer innen eiendom.

Våre advokater har omfattende kompetanse innen tingsrett,
ekspropriasjonsrett,
entrepriserett, eiendomsutvikling,
eiendomsmegling, saker vedrørende veier og kraftledninger, saker etter
plan- og bygningsloven, naboloven, servituttloven, sameieloven m.m.

Advokatfirmaet har røtter tilbake til 1862 , og sysselsetter i dag 21 advokater, hvorav flere med møterett for Høyesterett. Vi legger vekt på en høy faglig og etisk standard, personlig integritet, konfidensiell behandling og personlig oppfølgning av den enkelte klient. Hvert oppdrag tilordnes den av våre advokater med best kompetanse innen det aktuelle rettsfelt.