Sameier og boligsameier

 
 • Viktig dom om fordeling av fellesutgifter i boligsameie

  Viktig dom om fordeling av fellesutgifter i boligsameie

  Må alle være med på å betale kostnader til drift og vedlikehold av heisen i et sameie? Utgangspunktet er at alle sameiere skal være med på å dele felleskostnadene. Men hva om heisen ligger i et annet bygg, og du ikke har noen glede av heisen i det hele tatt? Dette var problemstillingen i en prinsipielt viktig sak som nylig var oppe til doms i Høyesterett.   

   
 • Fordeling av felleskostnader i sameier og borettslag

  I eierseksjonssameier og borettslag må mange utgifter fordeles mellom de ulike seksjons- og andelseierne. I den forbindelse oppstår ofte spørsmål om hva som skal anses som felleskostnader og hvordan fordelingen av disse fellesutgiftene skal skje.  

   
 •  
 • Sameiemøte

  Sameiemøtet er det øverste organet i eierseksjonssameiet. I alle eierseksjonssameier skal det avholdes minst ett sameiermøte i året, men det kan også avholdes ekstraordinære sameiemøter dersom det er behov for flere møter.

   
 • Sameie : Når eiendomsretten deles med andre

  Den private eiendomsrett står sterkt i Norge og det finnes utallige lovregler som regulerer hver enkelts eiendomsrett i forhold til omverdenen. Eiendom kan også eies sammen av to eller flere sameiere, og da kalles det et boligsameie. I denne artikkelen går vi gjennom de viktigste lover og regler som gjelder for sameier og boligsameier.  

   
 •