Felleskostnader

 
  • Fordeling av felleskostnader i sameier og borettslag

    I eierseksjonssameier og borettslag må mange utgifter fordeles mellom de ulike seksjons- og andelseierne. I den forbindelse oppstår ofte spørsmål om hva som skal anses som felleskostnader og hvordan fordelingen av disse fellesutgiftene skal skje.