Sameier og boligsameier

 
 • Advokat som styreleder

  Etter vår erfaring påtar mange sameiere seg styreverv uten å være klar over hvilket ansvar som knytter seg til disse funksjonene. Manglende kjennskap til gjeldende lover og forskrifter øker risikoen for at både sameiet og det enkelte styremedlem kan pådra seg erstatningsansvar. Våre advokater har spesialkompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, og advokatene tilbyr å påta seg oppgaven som styreleder for sameiet.

   
 • Sameiemøte

  Sameiemøtet er det øverste organet i eierseksjonssameiet. I alle eierseksjonssameier skal det avholdes minst ett sameiermøte i året, men det kan også avholdes ekstraordinære sameiemøter dersom det er behov for flere møter.

   
 •  
 • Sameie : Når eiendomsretten deles med andre

  Den private eiendomsrett står sterkt i Norge og det finnes utallige lovregler som regulerer hver enkelts eiendomsrett i forhold til omverdenen. Eiendom kan også eies sammen av to eller flere sameiere, og da kalles det et boligsameie. I denne artikkelen går vi gjennom de viktigste lover og regler som gjelder for sameier og boligsameier.  

   
 
 
 

Kontakt oss

DALAN Advokatfirma DA

Tlf: 21 37 80 00

Du kan også sende en epost til

arntsen@dalan.no

Vårt kontor har adresse:
Fridtjof Nansens plass 6
0160 Oslo

 

Kontakt advokat

Trenger du advokatbistand? Ring oss i kontortiden på telefon 21378000, og du vil komme i kontakt med en eiendomsadvokat i dag!
 

DALAN Advokatfirma

Med 150 års erfaring innen eiendomsrett, er DALAN advokatfirma i Oslo et av landets tyngste fagmiljøer innen eiendom.

Våre advokater har omfattende kompetanse innen tingsrett,
ekspropriasjonsrett,
entrepriserett, eiendomsutvikling,
eiendomsmegling, saker vedrørende veier og kraftledninger, saker etter
plan- og bygningsloven, naboloven, servituttloven, sameieloven m.m.

Advokatfirmaet har røtter tilbake til 1862 , og sysselsetter i dag 21 advokater, hvorav flere med møterett for Høyesterett. Vi legger vekt på en høy faglig og etisk standard, personlig integritet, konfidensiell behandling og personlig oppfølgning av den enkelte klient. Hvert oppdrag tilordnes den av våre advokater med best kompetanse innen det aktuelle rettsfelt.