Sameier og boligsameier

 
 • Sameiemøte

  Sameiemøtet er det øverste organet i eierseksjonssameiet. I alle eierseksjonssameier skal det avholdes minst ett sameiermøte i året, men det kan også avholdes ekstraordinære sameiemøter dersom det er behov for flere møter.

   
 • Sameie : Når eiendomsretten deles med andre

  Den private eiendomsrett står sterkt i Norge og det finnes utallige lovregler som regulerer hver enkelts eiendomsrett i forhold til omverdenen. Eiendom kan også eies sammen av to eller flere sameiere, og da kalles det et boligsameie. I denne artikkelen går vi gjennom de viktigste lover og regler som gjelder for sameier og boligsameier.  

   
 •