DALAN advokatfirma DA har en stolt historie, med røtter som strekker seg 150 år tilbake i tid. Advokatfirmaet har alltid hatt et særlig fokus og en fremtredende posisjon innenfor de eiendomsrettslige fagområder, herunder:

 

  • tingsrett,
  • plan- og bygningsrett
  • ekspropriasjon
  • næringseiendom
  • odelsrett, samt åsete og landbruksrett
  • reindriftsrett
  • tomtefeste
  • avdhending
  • håndverkertjenester
Advokatene bistår klienter i krevende og komplekse saker, og har ført et betydelig antall saker for domstolene, herunder en rekke sentrale Høyesterettssaker.
Dagens DALAN Advokatfirma DA er et resultat av en lang og organisk vekst, der selskapet har rekruttert dyktige og erfarne advokater som i dag dekker alle de sentrale forretningsjuridiske fagfelt.
Kom i kontakt med en av våre advokater på telefon (+47) 21 37 80 00.