Tall fra SSB forteller om en norsk entreprenørbransje i sterk medvind.

Rekordhøy tilgang på nye anleggsprosjekter

Ordretilgang og ordrereserver totalt. Ujustert. 2005=100

Den sterke veksten i entreprenørenes tilgang på nye anleggsprosjekter fortsetter. Kontrakten vedrørende Fellesprosjektet E6-Dovrebanen ved sydenden av Mjøsa medvirket til den stadig sterke veksten i 2. kvartal 2012.

Verdien av entreprenørenes beholdning av anleggsprosjekter var 55 prosent høyere ved utgangen av 2. kvartal 2012 enn på samme tid i fjor, målt i løpende kroner.

De tre siste månedene har ordrebeholdningen av nybygg i byggsektoren vært stabil, dette gjelder for både bolig- og næringsbygg. Ordrereserven i byggsektoren, inklusiv rehabilitering, var 7 prosent høyere ved utgangen av 2. kvartal 2012 enn på samme tid i 2011.

Byggenæringens totale beholdning av bygge- og anleggsprosjekter steg med 4 prosent i 2. kvartal 2012. Dette er en oppgang på 21 prosent fra samme tid året før.