baderom-lekkasje-fukt

Fukt-, råte- og soppskader er blant de mest vanlige problemene i tvister mellom boligkjøper og bolig. Denne typen skader oppstår gjerne som følge av lekkasjer eller kondensproblematikk i bad og tak, eller i yttervegger, f.eks. som følge av sviktende drenering. Problemet begynner ofte med litt fukt, og hvis fuktigheten får utvikle seg over tid kan det utvikle seg store råte- og soppskader. Ofte må bygningsdeler som er angrepet av råte og sopp byttes ut, noe som kan medføre høye utbedringskostnader. I enkelte tilfeller kan det utvikle seg til ekte hussopp, og et omfattende saneringsarbeid vil da være nødvendig.

 

 

Skadedyr er et forholdsvis vidt begrep, og omfatter f.eks. rotter, stokkmaur, borebiller og husbukk. Også mus og maur kan forårsake store problemer i hus og hytter. I tillegg til at det kan være ubehagelig å ha slike skadedyr i huset, vil mange av disse skadedyrene kunne forårsake store materielle skader.

Mangler som følge av fukt, råte og skadedyr er hyppig et tema i tvister mellom kjøper og selger eller selgers eierskifteforsikringsselskap. Er boligen solgt med en “som den er”-klausul, vil en som kjøper kunne vinne frem med et krav om prisavslag hvis skadene medfører at boligen er i vesentlig dårligere stand enn det som kunne forventes på avtaletidspunktet, og hvis selger har misligholdt sin opplysningsplikt ved å holde tilbake informasjon eller ved å ha gitt uriktig informasjon i forbindelse med salget.

 

 


Har du et behov for advokatbistand i forbindelse med mangler ved eiendom?
Våre eiendomsrettsadvokater kan hjelpe deg!

Kontakt oss på telefon 21 37 80 00 eller send en epost til arntsen@dalan.no