Oversikt over reglene ved kjøp av ny og brukt bolig:

norges_loverFor de fleste av oss er bolig og fritidsboliger de største økonomiske investeringene vi gjør.
Dersom eiendommen du har kjøpt i ettertid viser seg å ha mangler kan det økonomiske tapet fort utgjre store verdier.

Hvilke regler som regulerer kjøp og salg av bolig kommer an på hva slags bolig det er snakk om.

 

 

Kjøp av brukt bolig

Naturlig nok er de fleste boligsalg brukte boliger. Slike eiendomssalg reguleres av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven). Loven regulerer både selger og kjøpers plikter ved salg av brukte boliger.

 

Kjøp og bygging av ny bolig

Dersom du skal bygge egen bolig er det lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova), som gjelder. Denne loven regulerer forholdet mellom privatpersonen / forbrukeren på den ene siden, og den profesjonelle utbyggeren (entreprenøren) på den annen side.

 

Oppussing – bruk av håndverkere

Skal du pusse opp boligen, og leier inn håndverkere for å utføre oppusinngsarbeidet, er det lov om håndverkertjenester (Håndverkertjenesteloven) som gjelder. Loven gir detaljerte reittigheter og plikter om utføring av håndverkertjenestene, og når det foreligger mangler.

Fritidsbolig

For fritidsboligere gjelder de samme prinsippene som ved andere boliger. Dette betyr at for brukte fritidsboliger gjelder avhendingsloven, for nye fritidsboliger gjelder bustadsoppføringsloven, og ved bruk av håndverker for oppussing, gjelder håndverkertjenesteloven.