Dine penger har denne uken satt fokus på hvilke problemer man kan få som følge av den dramatiske nedgangen i nye boligprosjekter i Norge. Vår advokat Christina Moestue er intervjuet i denne artikkelen. 

 

Mostue forklarer hva kan bli de juridiske følgene dersom utbygger trekker et nybyggprosjekt, eller prosjektet blri forsinket. Hun viser blant annet til mulighetene til å kreve dagbøter etter bustadoppføringslova. Videre forklarer hun følgene av at et eierseksjonssameie eller borettslag blir stående med usolgte leiligheter.