Om denne siden

Denne nettsiden ble startet av advokat Eivind Arntsen i 2007, som et informasjonsnettsted med artikler om grunnleggende temaer innen eiendomsrett.

Kunnskap er makt, og tanken med nettsiden var i utgangspunktet å gi forbrukerne informasjon, slik at du som leser lettere skulle kunne får overblikk over, og kunne vurdere din egen rettslige situasjon.

Siden den forsiktige starten har sidene gjennomgått en stor utvikling. Mange erfarne eiendomsadvokater har bidratt med artikler innen forskjellige eiendomsrettslige temaer, og i dag finner du informasjon om en rekke forskjellige temaer på disse sidene.

Målet har hele tiden vært det samme: å la eiendomsadvokater gi leserne grunnleggende og gratis innføringer i- og forståelse for – eiendomsrettslige spørsmål.

Informasjonen du finner på denne siden er fritt tilgjengelig for privat bruk. Samtidig er det viktig å understreke at en ting er å skaffe informasjon gjennom et nettsted. Noe ganske annet er å løse et konkret juridisk problem. Vi anbefaler derfor alltid at du får kvalitetssikret viktige juridiske spørsmål av advokat – enten det er en av våre advokater, eller en annen advokat du har tillit til.

 

Gratis vurdering av saker

Vi som har ansvar for denne nettsiden er erfarne advokater, som gjerne bistår deg i en konkret sak. Hvis du vurderer advokathjelp kan du selvsagt kontakte oss for en uforpliktende vurdering. I så tilfelle kan vi diskutere din sak, og foreta en innledende vurdering av om den er noe å gå videre med eller ikke. Vi ønsker ikke at du skal pådra deg unødvendige belastninger og kostnader ved å forfølge en dårlig sak, lite like som vi selv ønsker å jobbe med saker som ikke kan føre frem. Derfor kan en slik forhåndsvurdering være fint for begge parter.

 

Bare et kort spørsmål?

Selv om vi tilbyr gratis saksvurdering, er det viktig å opplyse at vi desverre ikke kan prioriterer henvendelser av typen “kan dere gi meg svar på et kort spørsmål om x…”.

Vi skjønner at mange har korte spørsmål om eiendomsrettslige temaer, men det er derfor vi har laget disse sidene, slik at titusenvis av lesere hvert år får gratis og nyttig informasjon. E-poster og telefoner som kun går ut på å få gratis rådgivning må vi imidlertid dessverre avvise. Skulle vi svart på alle slike henvendelser ville det blitt mange hundre timer gratis rådgivning hvert år. Dette ville medføre store kostnader for oss, som nødvendigvis måtte dekkes av våre betalende kunder. Det er ikke rettferdig overfor våre kunder. Har du et kort spørsmål, kan du godt ta kontakt med oss, forutsatt at du er villig til å betale for rådgivningen. Pris på slik rådgivning avtales i tilfelle i hvert enkelt tilfelle, ut fra omfanget på spørsmålet.

 

Kontakt våre advokater

Du er velkommen til å kontakte oss på telefon 21 37 80 00 hverdager mellom 08.30 til 19.00 (fredager til 16.00)

Eventuelt kan du bruke kontaktskjemaet på denne siden.