Advokathjelp kan være kostbart, men visste du at forsikringsselskapet ditt betaler opptil 80 % av utgiftene til bistand fra advokat i en eiendomssak? Les mer så får du vite mer om hvordan du kan kutte advokatregningen med opp mot 80 %!

Hva er rettshjelpsforsikring?

De aller fleste innboforsikringer inneholder en rettshjelpsforsikring. Dette er en forsikring som skal hjelpe deg med å redusere kostnadene – formuesskaden – som følge av at du blir del av en rettstvist. Eller litt enklere formulert: Hvis du er uheldig og kommer opp i en tvist knyttet til kjøp eller salg av bolig, vil rettshjelpsforsikringen normalt dekke 75 til 80 % av kostnadene til bistand fra advokat.

 

Forsikringsdekning for advokatutgifter opp til kroner 100.000 eller 250.000 kroner:

Vilkårene i rettshjelpsforsikringene varierer noe, og normalt må du betale en egenandel på mellom 2.000 og 4.000,- kroner. Etter dette dekker forsikringeselskapet 80 % av de restende kostnadene. Som regel har rettshjelpsdekningen en ramme på kroner 100.000 kroner for private, og inntil 250.000 kr for sameier og borettslag. Dette er som regel tilstrekkelig til å dekke store deler av kostnadene for en ordinær rettssak i tingretten.

Vi undersøker om du er dekket av rettshjelpsforsikringen!

For å få dekket en sak er det enkelte vilkår som må oppfylles. Hvis du er i en konflikt og er usikker på om du kan få advokatkostnadene dekket av forsikringen, er du velkommen til å kontakte oss for en gratis og uforpliktende undersøkelse av om du kan få retthjelpsdekning. Vi går da sammen gjennom dine forsikringspapirer, og kontakter forsikringsselskapet for å avklare om det foreligger dekningsgrunnlag i saken. Vår erfaring er at rettshjelpsdekningen gjelder i de aller fleste tilfeller.

Ring oss i dag på telefon 21 37 80 00, så får du snakke med en eiendomsadvokat som kan fortelle deg mer.
 

Referanse: Lovdata : Forskrift om rettshjelpsforsikring.

 

 

Tags: , , ,