3. Hvordan stiftes et sameie etter sameieloven?

Et sameie kan stiftes på mange måter. Den mest vanlige er at to eller flere avtaler å kjøpe en ting (oftest en eiendom) og eie den sammen. Da er rettsgrunnlaget for sameiet avtalen mellom partene. Sameierne kan være enkeltpersoner eller selskaper. En annen måte å stifte et sameie på er gjennom arv/gave. En far testamenterer kanskje huset til sine to sønner. Gjennom arvefallet kan det oppstå et ordinært tingsrettslig sameie ved at barna avtaler at for eksempel hytta skal være i sameie dem i mellom. Et sameie kan også oppstå ved en tilfeldighet. Hvis to sameier blir tinglyst samme dag, etableres det et sameie mellom eierne. Dette fremgår av tinglysningsloven, mer presis § 20 jfr. § 21 (1).  Kanskje mer vanlig enn sameie etablert gjennom avtale, er sameie etablert mellom ektefeller/samboere. Her er ekteskapsloven § 31 av avgjørende betydning. Den fastslår at det ektefellene erverver sammen blir sameie, og at det er et sameie som reguleres av sameieloven.