Tomtefesteloven har mange regler som er kompliserte og vanskelig tilgjengelige. Endelig er det skrevet en kommentarutgave til tomtefesteloven, som forklarer innholdet i reglene, med henvisninger til rettskildene. Vi er selvsagt ekstra stolt av at forfatterne av boken er fra Dalan advokatfirma.

Boken vil  være til stor nytte for alle som har behov for å sette seg inn i de ulike reglene som gjelder for tomtefeste. I ltomtefestelovenovkommentaren gis det en systematisk gjennomgang av gjeldende tomtefestelov og endringsloven av 19. juni 2015 nr 63. Boken gir bl.a. en grundig gjennomgang av reglene om forlengelse av festekontrakter og justeringer av festeavgiften.
Kommentarutgaven utgis av Gyldendal Norsk forlag og kom for salg i 14. november 2016. Boken finnes også i e-bokutgave. Boken kan kjøpes i bokhandel eller bestilles fra forlaget.
Bokens er skrevet av advokat (H) Toril G. Kjøllesdal, advokat Thomas Andersen og advokat (H) Harald O. Sletner. De tre forfatterne kommer alle fra fagmiljøet for fast eiendom i DALAN advokatfirma DA.
Advokat (H) Toril G. Kjøllesdal har vært partner i firmaet. Hun er nå pensjonist.
Advokat Thoms Andersen (link til hjemmeside) er partner i firmaet og har lang og bred erfaring innen fast eiendom. Han bistår både festere og grunneiere med tomterettslige spørsmål. Han er ofte brukt som foredragsholder innenfor rettsområdet.
Advokat (H) Harald O. Sletner (link til hjemmeside) har bred erfaring med å bistå klienter i spørsmål knyttet til tomtefeste. Han har prosedert mange tomtefestesaker for domstolene, herunder Høyesterett.

 

Tags: ,