Denne nettsiden har som mål å gi deg kunnskap og veiledning innen eiendomsrett.

Våre eiendomsadvokater er spesialisert på juridiske spørsmål innen bolig- og eiendomsmangler etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven, styrearbeide i sameier og borettslag, seksjonering, plan- og bygningsretttomtefeste, tvister vedrørende håndverkertjenester mv. Vi har omfattende erfaring med tvister knyttet til eiendomsoverdragelser der det foreligger eierskifteforsikring.

DALAN Advokatfirma DA i Oslo er anerkjent som ledende spesialister innnen tomtefeste, ekspropriasjon, energi- og vassdragsrett, entreprise- og bygningsrett, odelsrett, servitutter, reindriftsrett og fiskerirett.

DALAN Advokatfirma har drevet advokatvirksomhet siden 1862. Våre 20 advokater er erfarne innen alle spørsmål innenfor fast eiendoms rettsforhold. På disse sidene finner du kvalitetssikrede artikler fra våre eiendomsadvokater, samt nyheter og annen relevant informasjon innen bolig- og eiendomsrett.

  • Er det noe du ikke finner svar på, eller du har behov for bistand innen eiendomsrett?
  • Husk at i mange private eiendomstvister dekker forsikringsselskapet opptil 80 % av advokatkostnadene.
  • Våre advokater hjelper deg med å undersøke om du kan få juridisk bistand dekket av din rettshjelpsforsikring.
  • Ta kontakt, så vil den best skikkede advokat ved vårt kontor bli stilt til din rådighet.

Advokat spesialisert på eiendom? Ring oss på 21 37 80 00

Innen eiendomsrett og boligrett bistår vi i saker knyttet til mangler etter avhendingsloven og bustadoppføringslova, seksjonering/reseksjonering, nabotvister, drift av boligselskaper, sameier mv.

Merk at i mange saker knyttet til fast eiendom dekkes det vesentlige av advokat-utgiftene gjennom eiendommens forsikring.