Denne nettsiden har som mål å gi deg kunnskap og veiledning innen eiendomsrett.

Våre eiendomsadvokater er spesialisert på juridiske spørsmål innen bolig- og eiendomsmangler etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven, styrearbeide i sameier og borettslag, seksjonering, plan- og bygningsretttomtefeste, tvister vedrørende håndverkertjenester mv. Vi har omfattende erfaring med tvister knyttet til eiendomsoverdragelser der det foreligger eierskifteforsikring.

 

  • Er det noe du ikke finner svar på, eller du har behov for bistand innen eiendomsrett?
  • Husk at i mange private eiendomstvister dekker forsikringsselskapet opptil 80 % av advokatkostnadene.
  • Våre advokater hjelper deg med å undersøke om du kan få juridisk bistand dekket av din rettshjelpsforsikring.
  • Ta kontakt, så vil den best skikkede advokat ved vårt kontor bli stilt til din rådighet.

Innen eiendomsrett og boligrett bistår vi i saker knyttet til mangler etter avhendingsloven og bustadoppføringslova, seksjonering/reseksjonering, nabotvister, drift av boligselskaper, sameier mv.

Merk at i mange saker knyttet til fast eiendom dekkes det vesentlige av advokatutgiftene gjennom eiendommens forsikring.